Deltagerråd på Møllen

Her kan du få indflydelse

Møllen har et deltagerråd (elevråd), som består af 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver linje. Deltagerrådet arbejder med emner, der omhandler dagligdagen på skolen.

Alle emner der vedrører elevernes forløb på produktionsskolen kan tages op i deltagerrådet. Det skal helst have betydning for det undervisningsmæssige/faglige forløb, hvilket de fleste emner vil have. Det vil sige emner der vedrører trivsel, hvordan man har det på skolen, hvordan omgangstonen mellem eleverne er, mellem lærere og elever er f.eks. også er meget relevante emner at tage op i deltagerrådet.

Deltagerrådet skal sikre eleverne har medbestemmelse på deres produktionsskoleforløb.

Deltagerrådet bidrager endvidere til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Deltagerrådet er i høj grad med til at gøre skolen til et godt sted at være.

Som medlem af deltagerrådet får du mulighed for at præge skolen og få indfyldelse på din dagligdag på skolen.