Indmeldelse

HVORDAN BLIVER JEG INDSKREVET I UDSKOLINGSKLASSEN?

  1. Du og dine forældre skal henvende jer til skolepsykologen på din folkeskole. Går du ikke i skole, skal du henvende dig til Ishøj Kommune, Center for Børn og Forebyggelse, hvor PPR ( Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ) ligger.
  2. Psykologen aftaler et møde med dig, hvor I taler om din situation.
  3. Psykologen foretager en pædagogisk - psykologisk vurdering og skriver en indstilling til kommunens fællesvisitationsudvalg.
  4. Fællesvisitationsudvalget beslutter, om du kan godkendes som elev til Udskolingsklassen. Udvalget består af teamleder for psykologerne Anna Paulsen, elevens psykolog fra PPR - centeret, repræsentant for Familiecenteret Flemming Klein, leder af Ishøjgård Erhard Hjerting. Udvalget holder møde efter behov.
  5. Beslutter visitationsudvalget, at Udskolingsklassen er det rigtige tilbud til dig, sørger psykologen for, at du og dine forældre kommer til et møde i Udskolingsklassen.
  6. På mødet får du en grundig orientering om dagligdagen i Udskolingsklassen og vi taler med dig om dine forventninger til skolegangen i Udskolingsklassen.
  7. Er alle efter mødet enige om, at Udskolingsklassen er den rigtige løsning, skriver du og dine forældre under på en ”kontrakt”, og du kan starte i Udskolingsklassen.