Kombineret Ungdomsuddannelse

 

Byggepladsassistent
Kombineret ungdomsuddannelse

Er du praktisk anlagt, kan du lide at bruge din krop, når du arbejder, og kunne du tænke dig at beskæftige dig med for eksempel murerarbejde, betonudstøbning, brolægning, etablering og vedligeholdelse af grønne anlæg, så er uddannelsen som erhvervsassistent på byggepladsen noget for dig.

Den kombinerede uddannelse er en toårig uddannelse, hvor der veksles mellem skole og erhvervstræning, men som tager udgangspunkt i det praktiske arbejde.

Du kommer til at få forståelse for materialer, værktøj og tekniske arbejdsredskaber, du lærer om sikkerhed og arbejdsmiljø samt få et godt indblik og erfaring med arbejde på forskellige arbejdspladser inden for byggebranchen.

Du får tilknyttet en kontaktperson som under hele uddannelsen som vil følge, støtte og vejlede dig i din personlige, sociale og faglige udvikling.

Uddannelsen er for dig der har lyst til at uddanne dig og arbejde inden for byggebranchen.

 

Undervisning i hovedfagene:

Brolægning:

Afretning
Nivellering
Lægning af forskellige typer belægning og mønstre
Materialeberegning

Bygningsstruktør:

Forskalling
Forskalning med former
Støbning 
Armering

Murerarbejde:

Afretning
Nivellering
Opmuring af fo
rskellige mønstre
lægning af klinker og opsætning af fliser
Materialeberegning

Derudover introduceres du også til grundlæggende tømrerteknikker.

 

Eksamensbevis:

Dansk på D niveau
Matematik på D niveau

Føstehjælpskursus


 

Andre fag og aktiviteter:

Du får undervisning i dansk og matematik, it, i at forstå arbejdstegninger og kunne bruge tegneprogrammer, materiale, værktøjs- og maskinekendskab, psykologi og meget andet.

Undervejs i forløbet kommer du på virksomhedasbesøg, ekskursioner, og til at deltage i fælles arrangementer og fester sammen med de ande studerende på den kombinerede ungdomsuddannels i Københavns omegn.

Undervisning i sikkerhed, ergonomi og arbejdsmiljø vil indgå i uddannelsen, ligesom vi vil arbejde med kommunikation, kundekontakt og service, så du vil blive rustet til at begå dig på forskellige arbejdspladser og være trænet i at bruge din krop korrekt, så du kan holde mange år på arbejdsmarkedet.

Erhvervstræning

Du vil komme i erhvervstæning / praktik 4 gange i løbet af 2 år ( i alt i 20 uger), hvilket svarer til ½ år. Erhvervstræningen finder sted i forskellige større firmaer i byggebranchen, det vil primært være private firmaer-

Job og fremtidige uddannelsesmuligheder:

Som erhvervsassistent på byggepladser indenfor byggebrancen, hvor der i de kommende år virkelig bliver brug for faglært arbejdskraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 årig kombineret ungdomsuddannelse til byggepladsassistent.

Uddannelsen som struktør erhvervsassistent styrker dig fagligt og
personligt, samt giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere
godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

På uddannelsen til erhvervsassistent inden for struktørfaget kommer du
til at arbejde med de store linjer inden for byggebranchen, det er fx når
elementerne til et byggeri skal støbes i beton, eller kloak og dræn skal
etableres.

Mange opgaver kræver også, at du har blik for detaljen. Det gælder,
når der lægges brosten og etableres grønne områder ved det færdige
byggeri mv.

I løbet af uddannelsen arbejder du inden for tre områder:
Brolægning; hvor du lærer at afrette, nivellere og anlægge trapper.

Du arbejder i materialer som natursten, betonfliser og kalksten.
Bygningsstruktør; hvor du arbejder med forskellige former for
forskalling, armering, støbning og finish.

Anlægsstruktør; hvor du beskæftiger dig med kloak og dræn,
beplantning og vedligehold af grønne områder samt grave- og
asfaltarbejde.

Du får kendskab til at arbejde med forskellige materialer, hvordan du
anvender værktøj og tekniske arbejdsredskaber, og samtidig lærer
du om sikkerhed, ergonomi og arbejdsmiljø.

På byggepladsen skal du kunne forstå en arbejdstegning og anvende
matematik til beregning af arealer og materialeforbrug, så det vil du
også lære undervejs.

På uddannelsens 2 år kommer du i praktik 4 gange i mellem 2 og 8 uger
pr. gang. Praktikken foregår primært i større firmaer i byggebranchen.

Fag, certifikater og andre aktiviteter
Udover al den faglige undervisning i håndværksfagene, som er med
udgangspunkt i praktisk arbejde, får du undervisning i dansk og
matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage førstehjælpskursus, stilladskursus og svejsekursus,
samt eksamen i erhvervsfag 1,2,3.

Job
Som færdig erhvervsassistent kan du søge arbejde i firmaer i
byggebranchen, som assistent inden for struktørfaget eller du kan læse videre.

Økonomi
Det er gratis at gå på uddannelsen, og hvis du er over 18 år kan du søge
om SU.

Går du og funderer over spørgsmålet: hvad jeg kan blive - så se nærmere her