Menneskesyn og mål

Målgruppe:

Normaltbegavede unge i 7-10 klasse, der af forskellige årsager ikke trives i Folkeskolen.

 • Unge der er i fare for at få så lidt ud af de sidste år i Folkeskolen, at der er risiko for, at de ikke kommer videre i en uddannelse eller arbejde.
 • Unge som mangler tillid til egne evner eller har urealistiske forestillinger om deres evner.
 • Unge der har svært ved at indgå i et almindeligt samvær med andre unge.
 • Unge der ofte er tynget af problemer.
 • Unge der har vanskeligt ved at finde deres egen identitet.
 • Unge som er i fare for at komme ud i misbrug eller kriminalitet, men endnu ikke er det.

Skolens menneskesyn

 • Vi er tillidsfulde væsener, hvis vi mødes med tillid.
 • Vi er lige, men ikke ens.
 • Vi vil gerne være gode, men handler ikke altid i overensstemmelse hermed.
 • Vi er sociale væsener.
 • Vi vil gerne være aktive og virksomme.
 • Vi er nysgerrige væsener, der gerne vil lære, hvis vi får lov.
 • Vi har håb og drømme for vores liv.
 • Vi ønsker indflydelse på vores liv.
 • Vi har altid flere muligheder, og hvert valg vi foretager, har indflydelse på vores liv.

Målet for de unges arbejde i udskolingsklassen er:

 • at få baggrund for at skabe sig et godt liv,
 • at få tillid til sig selv og andre,
 • at styrke troen på egne og fællesskabets muligheder,
 • at lære at forstå, hvorfor de selv og andre tænker og handler, som de gør,
 • at lære at handle hensigtsmæssigt og hensyntagende (bl.a. behovsudskydelse)
 • at få lyst til at lære, og tro på at det nytter,
 • at få de sociale, praktiske og teoretiske kompetencer, der skal til for at tage Folkeskolens Afgangsprøve og komme i gang med en ungdomsuddannelse eller et job efter endt skolegang.

VÆRDIER

TILLID

 • vi anser tillid for at være en forudsætning for at vi kan have et godt liv med vore medmennesker
 • vi viser tillid til de unge
 • vi har tillid til at alle kan bidrage med noget værdifuldt
 • vi betragter tillid som en forudsætning for at opnå gode resultater

TROVÆRDIGHED

 • vi gør det vi siger / vi holder det vi lover

ÅBENHED

 • vi møder de unge med ”friske øjne”
 • vi afsætter tid til de unge
 • vi møder de unge med respekt
 • vi udtrykker os i klare budskaber
 • vi er åbne om det vi ser
 • vi respekterer de unges meninger, men giver dem ikke nødvendigvis ret