Udskolingsklassen

Udskolingsklassen er en mulighed for dig i 7.-10. klasse, der ikke trives i Folkeskolen


Målet for arbejdet i dagklassen er:

  • at få baggrund for at skabe sig et godt liv,
  • at få tillid til sig selv og andre,
  • at styrke troen på egne og fællesskabets muligheder,
  • at lære at forstå, hvorfor de selv og andre tænker og handler, som de gør,
  • at lære at handle hensigtsmæssigt og hensynstagende,
  • at få lyst til at lære, og tro på at det nytter,
  • at få de sociale, praktiske og teoretiske kompetencer, der skal til for at tage Folkeskolens Afgangsprøve og komme i gang med en ungdomsuddannelse eller et job efter endt skolegang.